Change default crontab editor to nano in FreeBSD

When I edit the crontab using crontab -e it opens the crontab in vi. I’d prefer it to use nano. How can I change this?

# Every time when a unixsoftware starts an editor, it tries it with $EDITOR e.g.
# crontab -e
#
#export EDITOR=vi
export EDITOR="$(which nano)"

Büyük databaseleri yedek almak

Büyük tablo adedi çok databaseleri yedek alırken şöyle bir hata ile karşılaşıyorsanız,

mysqldump: Got error: 1016: Can't open file: './databasename/table.frm' (errno: 24) when using LOCK TABLES
mysqldump -u MyUsername -p MyDatabase --lock-tables=false

yazarak dump alma işlemine devam edebilirsiniz.

Convert lower case to upper and upper to lower case using tr

lower to upper

tr '[a-z]' '[A-Z]' < lower-upper-case.file > upper-lower-case.file

upper to lower

tr '[A-Z]' '[a-z]' < upper-lower-case.file > lower-upper-case.file

How to tar and untar files in UNIX?

tar

tar -czvf folder-$(date "+%Y%m%d").tar.gz folder

untar

tar -zxvf folder-20090120.tar.gz