Turkcell MultiVınn – Fabrika Ayarlarına Dönme

Eğer bazı parametrelerin ayarlarındaki değişiklikleri unutursanız fabrika ayarlarına dönebilir
ve E5830’un parametrelerini tekrar yapılandırabilirsiniz.
Ekran kapanıncaya kadar Wi-Fi / WPS ve CONNECT’e aynı anda basıp basılı tutunuz.
Böylece fabrika ayarlarına dönmüş olursunuz.
Not: Fabrika ayarlarına döndükten sonra tüm kişisel ayarlar silinir ve internet bazlı işletim
ayarları ve parametreleri varsayılan ayarlarına geri döner.